På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning från 2012 -13

Personalen har valt att skriva sin kvalitetsredovisning tillsammans eftersom de jobbar mellan avdelningarna i olika grupper.

Utifrån fyra olika områden har personalen beskrivit sitt kvalitetsarbete

Hälsofrämjande förskola, utgångspunkten var att barnen skulle börja äta mer grönsaker och att hygienrutinerna utvecklas bra för att förhindra smittspridning. Genomförandet var att servera grönsakerna före maten på fint upplagda fat och att de vuxna är goda förebilder. Det var även viktigt med handtvätt före och efter maten och att vistas utomhus minst en gång per dag. Resultatet visade sig i att barnen blir piggare av att vara ute, de är bätttre på att smaka av grönsakerna, barnen sitter kvar vid matbordet och de vuxna samtaler om maten och dess betydelse. Analysen av resultatet visar att de vuxna har stor betydelse hur de organiserar matsituationen och uppmuntrar barnen att smaka av de olika grönsakerna samt att man organiserar utevistelsen för barnen så de håller sig friska och blir piggare.

Normer och värden "Empati" utgångspunkten var att utveckla hänsynstagande och respekt mellan varandra. Syftet var att få verktyg och alternativa lösningar i hur man är en bra kompis. De större barnen har jobbat med ett material som heter "popcorns mannen", vilken är en hjälte som hamnar i olika situationer. Därefter har de diskuterat frågeställningar ur berättelserna. De mindre barnen har jobbat med rörelse, dans och skapande samt att alla barnen jobbat med massagesagor. Resultatet visar på att barnen börjat använda begreppet "fiffig kompis" och hittat verktyg hur man kan göra vid konflikter. Barnen påminner varandra om hur man är en "fiffig kompis". Analysen visar på att de vuxnas bemötande och förhållningssätt är viktigt genom att föregå med goda exempel.

Utveckling och lärande "matematik", utgångspunkten var att de äldre barnen skulle få kunskaper i talområdet 1-5 och de mindre barnen utvecklar matematisk tänkande om siffrors utseende och betydelse. De äldre barnen har jobbat med "Matteburken" och de mindre baren med "Syltburken som försvann". Resultatet visar att många barn i den äldre gruppen visade imponerande kunskaper om ex. 0:ans betydelse och de yngre barnen såg skillnad på siffror och bokstäver. Barnen var intresserade av siffrorna på väggen och kunde säga ex. hur många dagar de skulle vara lediga.

Barns inflytande, utgångspunkten var att det i verksamheten skulle synas att barnen lär sig inflytande genom demokratiska former. Personalen ville få barnen mer delaktiga i verksamhetsplanering och miljön. Barnen har fått rösta vilket namn de ska ha i sina grupper, de har turats om att vara sol/ mån- stråle en hel dag. Barnen har fått vara med om att planera olika händelser så som Lucia, matsedeln för en vecka, de har fått ta med en bok och en sak hemifrån, julpyssel m.m. I resultatet har personalen sett att barnen har förstått de demokratiska principerna att få välja och vara delaktiga i utformandet av förskolans aktiviteter. Personalen tror att barnets kunskaper om demokrati kommer ifrån att de försöker vara rättvisa och att majoritetsbeslut är viktiga. Alla barn vet att de blir deras tur. De vuxna jobbar mot samma mål och ser att det utvecklar självkänslan hos barn när de får vara i centrum och både tala och lyssna inför varandra.

Innehållsansvarig: Anne-Maj Stålnacke

Publicerad av: Anne-Maj Stålnacke

Senast ändrad: 2013-11-05