På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Föräldrakontakter

"Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande". Läroplan för förskolan (2010)

Jökelns förskola har vi ett föräldraråd som träffas höst- och vårtermin  och vid behov. Ta kontakt med förskolepersonal eller förskolechef vid frågor om föräldrarådet. I föräldrarådet ingår minst en förälder från varje avdelning, en pedagog från förskolan och förskkolechef Linda Johansson. Föräldrarådet är till för att främja samarbetet mellan föräldrar och förskola. Samtidigt för vi dagliga samtal om barnets lärande, utveckling och välmående. Och vi tar gärna emot synpunkter t.ex. vid föräldramöten, tips och idee lådor, fråge blanketter som vi oftast lämnar ut inför utvecklingssamtal.

"FÖRSKOLECHEFENS ANSVAR
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta".Läroplan för förskolan (2010)

 

Publicerad av: Birgitta Stenberg/Carina Björnfot

Senast ändrad: 2015-12-30