På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Alla avdelningar lämnar varje år i en kvalitetsredovisning till Rektor och sedan vidare till BUN. Där kan man se hur vi har arbetat med de olika områderna under läsåret. Vi har ett prioriterat område som vi går djupare in på.
För att få tid till att göra det här finns förskoleteamet som kommer in och är med barnen. Vi kan också ha dagar när förskolan är stängd. Detta ska meddelas minst två månader innan. -

Sedan 2001 har Kiruna kommuns rektorsområden vid kvalitetsredovisningsarbetet redovisat utifrån en gemensam struktur. Redovisningarna görs i kvalitativa termer och bygger på beskrivningar av utvecklingsprocesser i verksamheten. Arbetet bedrivs på tre nivåer: arbetslaget, rektorsområdet och förvaltningen.

Under 2008 utarbetades och introducerades en ny struktur för kvalitetsredovisning på alla nivåer för att anpassa kvalitetsredovisningsarbetet till de förändringar som skett av förordningen. Inom alla områden i kvalitetsredovisningen ska bakgrund, resultat, analys och åtgärder redovisas.

Uppgifterna avseende ekonomi redovisas kalenderårsvis, måluppfyllelse redovisas läsårsvis och nyckeltal utifrån insamlingsdatum för SCB (statistiska centralbyrån) som är 15 oktober.

Publicerad av: Anna Kemi

Senast ändrad: 2013-05-03