På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla

NTA inom Kiruna kommun.
Kiruna kommun har varit medlemmar i NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla sedan 2006. Inledningsvis var det 3 skolor som deltog men idag har det vuxit till att alla våra kommunala grundskolor och förskolor är involverade.

Inom Kiruna kommuns kultur- och utbildningsförvaltning finns idag 3 utbildare inom grundskoleteman, samt 2 utbildare inom förskolan.

NTA arbetar hela tiden till att eleverna ska nå en hög målsättning inom NO/TK/MA allt utifrån grundskolans läroplan samt att öka elevernas intresse för NO/TK.

Vi arbetar också med Skola-närsamhälle bland annat genom temadagar för eleverna. Vi har i Kiruna genomfört "Faddertemadag" där tanken är att företagen kommer till skolan och arbetar tillsammans med eleverna i ett endagars projekt. De bygger ett fordon tillsammans , samtidigt intervjuar eleverna sin fadder om dennes arbetserfarenheter osv.

Under h.t-16 har vi ett projekt tillsammans med gymnasieskolan , KTH, IVA och KVA som heter Kan solen göra jobbet ?, ett energi tema.

 

Kopplat till NTA-skolutveckling finns det vetenskapliga rådet där det ingår ledamöter från Kungliga vetenskapsakademin (KVA), Kungliga ingejörsvetenskapsakademin (IVA)  och universitet. Deras uppgift är bland annat att granska all fakta i NTA´s lärarhandledningar samt i  temaböckerna som finns att tillgå till vissa teman.

Under 2016 har vi inom NTA färdigställt 2 digitala teman, Rymden och Kroppen. Våra utbildare har varit med i delar av processen till färdigt koncept.

NTA-teman i Kiruna kommun
Inom parentes står det i vilka årskurser vi rekommenderar att man arbetar med respektive tema. Givetvis avgör lärarna själva, men med tanke på hur de olika teman är uppbyggda så bör man inte arbeta med dem före det angivna årskurserna.

Luft (förskolan)
Vatten (förskolan)

Fast eller flytande (förskoleklass – år 2)
Jämföra och mäta (förskoleklass – år 1)
Förändringar (år 1 -2)
Balansera och väga (år 1 – 2)
Fjärilars liv (år 3 )

Testa teknik (1-3)

Från frö till frö (år 4- )
Kretsar kring el (år 4 -6) reviderad
Kemiförsök (år 4-5 )  
Rörelse och konstruktion (år 4-6)
Mönster och algebra (år 4-6,7)
Matens kemi (år 5-7)
Flyta eller sjunka, (år 5-7)
Magneter och motorer (år 6- )

NTA-digital , Rymden (2-5)

NTA-digital, Kroppen (5- uppåt)

Banbrytande teknik (år 7-9) detta tema arbetas tillsammans med en SO-lärare.
Energi och hållbar utveckling (år 7 -9)


Till nedanstående teman finns det ett tillägg som heter Teknikuppdragen, det är en fördjupning till de befintliga temana.
*Rörelse och konstruktion
*Flyta eller sjunka
*Magneter och motorer
*Kretsar kring el
*Matens kemi

Inom NTA har pedagogerna erbjudits möjligheten att gå en utbildning i NTA/No och bedömning. Pedagogerna erbjuds även möjligheter att gå på tematräffar där man bland annat kommer att gå igenom Skolverkets bedömningsmaterial Dino.

Publicerad av: Asta Nilsson

Senast ändrad: 2018-05-15