På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kvalitetsarbete

 Här kan du se olika planer som rör vår verksamhet.

 

Abisko förskola och grundskola arbetar med utvecklande av kvalitet på så sätt att vi varje läsår formulerar ett antal prioriterade processer. Dessa utgår ifrån de utvecklingsbehov vi ser att verksamheten har. De redovisas i kommunens samlade kvalitetsredovisning. Läsåret 2015/16 är till exempel en prioriterad process för förskolan: "dokumentation". Ett exempel på prioriterad process för fritidshemmet är "samarbete fritids - skola" och för grundskolan "matematik".

 

I Abisko skola arbetar Eva Haverskog som lärare och förstelärare. Hennes uppdrag är att arbeta fram en arbetsform där vi får in Kiruna kommuns visionsord rymd, gruva, turism och miljö i elevernas utbildning. Arbetsformen blir olika teman som Eva arbetar fram och namnger. Utifrån dessa tar Eva ut mål från Lgr 11; från den första delen som är övergripande mål och riktlinjer. Därefter tar hon ut mål från de olika ämnena. De valda temana arbetar vi med i alla stadier och tanken är att även förskolan ska kunna arbeta med dessa teman på ett sätt som passar deras verksamhet.

Till teman knyts på naturligt sätt de olika perspektiven som nämns i läroplanen: internationellt, historiskt och miljö. Arbetssättet  främjar entreprenöriellt tänkande.

Abisko är en speciell plats, så det är spännande och intressant att arbeta med de olika områdena. Dessutom har skolan bra samarbete med olika företag som gör det möjligt för oss att få göra och uppleva olika saker som det här unika området har att bjuda på.

Läs mer genom att klicka på länken om tematiskt arbete

 

 

Innehållsansvarig: Anne Henriksson

Publicerad av: Mona Mämmi

Senast ändrad: 2017-10-09