På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förskoleklassen

Förskoleklassen är en förberedelse för grundskolan. I förskoleklassen jobbar vi för att göra elevens skolstart till något positivt och att övergången från förskola till skola blir så lätt som möjligt.

Vi arbetar efter Bornholmsmodellen som är ett språkmaterial från Danmark.Böcker

 Den syftar till att stärka elevens läs- och skrivutveckling genom språklekar, spel, rim och ramsor och högläsning då stärks elevens språkliga medvetenhet.

böcker Gitarr

Matematik och problemlösningar är också ett inslag i vårt dagliga arbete.

Till de hälsofrämjande aktiviteterna hör idrott, avslappning i olika former och daglig utevistelse på rasterna.

Innehållsansvarig: Ilkka Tapojärvi

Publicerad av: Ilkka Tapojärvi

Senast ändrad: 2017-03-13