På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Föräldraråd

Skollagen säger i 4 kapitlet att det vid varje skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd. Ett sådant samråd är skolrådet, där elever och vårdnadshavare informeras om förslag till beslut och där de ska ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Skolrådet på Luossavaaraskolan heter Luossarådet. Där ingår en föräldrarepresentant från varje årskurs samt förskoleklassen, rektor och en eller ett par pedagoger. Två elevrepresentanter från Luossavaaraskolans elevråd deltar, samt elevskyddsombudet. De tre eleverna går i åk 6. Eleverna deltar under 30 minuter på varje Luossarådsmöte.

Senaste Luossarådsmötet genomfördes den 14 september 2016.

 

 

 

Publicerad av: Ilkka Tapojärvi

Senast ändrad: 2017-05-29