På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Luossavaara rektorsområde utgörs av Luossavaaraskolan samt Abisko skola och förskola. För Abisko skola, se egen hemsida. Luossavaaraskolan har  fullföljt den strukturförändring som beslutades i nämnden 2007. Luossavaaraskolan är en enparallellig F – 6-skola.

Redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet som görs varje år består av flera delar. Du som är intresserad av att läsa dessa, eller delar av redovisningen - kontakta rektor Ilkka Tapojärvi.

Luossavaaraskolans Systematiska kvalitetsarbete

På Luossavaaraskolan vill vi utveckla arbete och innehåll i Värdegrundsarbetet – viktigt för att alla elever  och vuxna ska känna trygghet på skolan och i arbetet, att våga lita till sig själv och sin förmåga och kunna samarbeta med andra.

I matematik ska eleverna bli trygga med de olika momenten och få praktisera sina nya kunskaper i vardagen och i skolarbetet. Matematik ingår som en naturlig del i arbetet i fritidshemmet genom ex bakning, lekar, 'affären'. Fem av skolans lärare och rektor  har under läsåret 14-15 gått en riktad utbildning som Skolverket anordnat: Matematiklyftet. Denna utbildning är nu genomförd men en fortsättning av Matematiklyftet är under planering. Förskoleklassens pedagoger slutför under höstterminen 2016  sin utbildning inom Matematiklyftet.

I Svenska ska elevernas läsförmåga utvecklas så tidigt som möjligt. Eleverna får tidigt möta olika typer av texter. Högläsning i alla grupper ska väcka elevernas lust att själva läsa. Det är viktigt att koppla det till arbetet med ökat ordförråd / ordförståelse. Det arbetet stöds i alla ämnen. Att skriva måste tränas både hantverksmässigt – handstilen – och att skapa texter med en röd tråd. Våra elever kan läsa när de har gått ut åk 1.
Alla elever som behöver ska få tillgång till tekniska hjälpmedel som datorer, specialutformade dataprogram, diktafon m.m.

Hälsofrämjande skola innefattar många områden – trygghet, anpassade miljöer inom- och utomhus, daglig utevistelse och rörelseaktiviteter, måltider i lugn och ro i trivsam miljö. Att upptäcka naturen runt oss, miljön i vår närhet är andra inslag.

Fritidsverksamheten arbetar nära arbetslagen för de yngre eleverna. Personalen satsar mycket på uteaktiviteter, eleverna hjälper till med utemiljön och aktiviteter varierar mycket. Personalen vill skapa miljöer inomhus som stimulerar till elevernas intresse och nyfikenhet samt  lugna miljöer som inbjuder till reflektion. Fritidshemmet är ett komplement till skolan.

Arbetslagens Kvalitetsredovisningar visar hur de arbetar med att utveckla verksamheterna. Ta gärna kontakt med dem med frågor och tips – det uppskattas.

Anita Rönnebro
rektor

Innehållsansvarig: Ilkka Tapojärvi

Publicerad av: Ilkka Tapojärvi

Senast ändrad: 2017-03-13