På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Luossafritids

Likabehandlingsplan

Rektor  pedagoger, speciallärare och skolsköterska ansvarar tillsammans för likabehandlingsplanen.

Luossavaaraskolans Likabehandlingsplan och värdegrundsarbete

Inom Luossavaara rektorsområde har vi som policy att arbeta förebyggande mot våld, mobbing och alla former av kränkande behandling. Policyn omfattar alla – elever och vuxna i verksamheterna samt besökare.
En skola är en mycket stor arbetsplats. Den  ska vara trygg för alla, både under arbete och rast / vila. Vårt mål är trygga elever som vågar lita på sin egen förmåga och förutsättningar att samarbeta med andra.

Skolan har övergripande regler - de etiska ställningstaganden som gäller alla som är i Luossavaaraskolan; elever, personal och besökare. Utöver detta har klasserna egna klassregler som ofta är av mer praktisk karaktär.
De etiska reglerna diskuteras i klasserna och elevrådsrepresentanterna tar förslagen till elevrådet. Elevrådet beslutar om vilka etiska regler skolan ska ha varje läsår. Dessa regler kan du läsa i tavlor som är uppsatta vid flertalet utgångar i skolans byggnader.

Alla elever som så vill, deltar i början av höstterminen i en teckningstävling och det är ur denna tävling som en vinnande bild röstas fram av elevrådet. Bilden pryder de etiska reglerna. Den vinnande bilden för läsåret 2015-16 målades av Linnea Nilsson Hägg i åk 3 och du kan se den genom att klicka  till höger i "relaterat innehåll".  Antalet inlämnade bilder var 97.

De etiska reglerna som elevrådet röstat fram för läsåret 2015-16 är:
* Arbetsro
* Visa respekt
* Noll tolerans mot mobbing
* Behandla alla lika

För läsåret 2016-17 kommer elevrådet att under elevrådsmöte 2 september besluta om de etiska reglerna som kommer att gälla för läsåret. Teckningstävlingen startar i och med elevrådsmötet. Gå gärna in och läs mer om årets vinnande bidrag efter den 16 september!

Luossavaaraskolan har en egen Trivselenkät, som eleverna besvarar varje termin. Där kan vi se hur eleverna bedömer ex trygghet, kamratskap och om vuxna behandlar flickor och pojkar lika. Trivselenkäten ligger till grund för hur vi i skolan varje termin ska förbättra arbetsmiljö och rastmiljö samt bemötande.

En del i vårt värdegrundsarbete är våra "5 minuters tystnad" i matsalen. Genom att tillåta och uppmuntra eleverna till tystnad får vi en lugnare matsituation. Eleverna får därigenom möjlighet att bättre smaka på och uppskatta maten och äta i lugn och ro.

Anita Rönnebro
rektor

Innehållsansvarig: Ilkka Tapojärvi

Publicerad av: Anita Rönnebro

Senast ändrad: 2017-03-13