På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Verksamhetstränings-program

Inom verksamhetsträningsprogrammet strävar vi efter att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Detta för att förbereda dem inför ett meningsfullt vuxenliv gällande arbete, boende och fritid. Vi arbetar för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt.

Våra 5 undervisningsområden
• Kommunikation och socialt samspel
• Estetisk verksamhet
• Idrott och hälsa
• Vardagsaktiviteter
• Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

Då det gäller undervisningen inom dessa områden lägger vi stor vikt vid elevernas egna erfarenheter och intressen. Målen i elevens individuella utvecklingsplan styrs av vilka behov och förutsättningar eleven har. Det är viktigt att stärka elevernas självkänsla.
Undervisningen är inriktad på vad eleven har nytta av i det dagliga livet som vuxen.
Eftersom vårt arbetssätt grundas på struktur och tydlighet så kommunicerar och strukturerar vi upp skoldagen med hjälp av bilder, föremål och text.
Det är viktigt att eleverna får uppleva omvärlden med alla sina sinnen.

Innehållsansvarig: Marianne Stöckel

Publicerad av: Kerstin Edfast

Senast ändrad: 2013-12-17