På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bygglov

Bygglov behöver du när du tänkt bygga nytt, bygga till, ändra byggnadens användningssätt och ibland även vid fasadförändringar. Nu finns tjänsten Mitt Bygge hos Kiruna kommuns bygglovskontor, där du kan söka bygglov direkt på internet.

Boka gärna in ett möte eller ring och prata med en byggnadsinspektör innan du påbörjar din ansökan. Då kan man titta på vilka byggrätter och begränsningar det finns i på berörd fastighet, vi svarar även gärna på övriga frågor avseende bygglov. Ta kontakt via telefon/e-post med bygglovsexpeditionen eller skicka e-post direkt till en byggnadsinspektör.

Bygglov behöver du när du tänkt bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt, till exempel från bostad till kontor. Du behöver även bygglov för anläggningar som till exempel upplag, lekplatser, skyltar, plank och murar. Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende till exempel att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, ta upp en ny dörr eller nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovskontoret, när du vill ansöka om bygglov:

- Ansökningsblankett

- Anmälan kontrollansvarig

- Planritningar skala 1:100

- Fasadritningar skala 1:100

- Sektionsritningar skala 1:100

- Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000

- Översiktskarta & koordinater (om det handlar om en stor fastighet)

- Bifoga en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än den som söker.

Observera att samtliga ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmannamässigt utförda.

Till höger under rubriken relaterat innehåll, hittar du mer information. Där finns exempel på hur plan- och fasadritningar bör se ut och vilken information som är viktig att redovisa på en situationsplan. Observera att du måste redovisa dörrbredder och nivåskillnader på planritningen. Anledningen till detta är att ansökan måste granskas ur tillgänglighetssynpunkt. Här finns även ansökningsblanketten och anmälan om kontrollansvarig.

Inom 10 veckor från det ärendet anses vara komplett enligt miljö- och byggnämnden, är byggnadsnämnden skyldig att lämna ett besked till den sökande. Detta kan dock förlängas till 20 veckor om handläggningen kräver det. Så var ute i god tid med din ansökan. I samband med handläggning kommer även en bygglovsavgift att tas ut.

Har du frågor om den åtgärden du funderar planerar är bygglovspliktig, vad detaljplanen säger, eller annat som rör bygglov, så är du varmt välkommen att kontakta en bygglovskontoret.

Du kan ansöka digitalt eller på pappersblankett. Ansök digitalt via Mitt Bygge (länk).

Innehållsansvarig: Ann Linder

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2018-11-01