På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kontrollplan

En kontrollplan krävs för samtliga anmälningspliktiga och lovpliktiga åtgärder. Kontrollplanen är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kontrollplanen kan anpassas till svårigheten av det avsedda projektet. En kontrollplan för byggnationer av ett flerbostadshus ska vara mer omfattande och specifik än en kontrollplan för installation av eldstad. I det senare kan det räcka med att behörig sakkunnig ska besiktiga installationen i kontrollplanen. Medan det för byggnationer av flerbostadshus krävs noggrann redovisning enligt nedanstående:

- Vilka  kontroller som ska göras och när de ske.

- Hur ska kontrollerna utgöras?

- Mot vad ska kontrollerna ske?

- Vem ska utföra kontrollerna?

- När ska kontrollerna ske?

- Förekomsten av farligt avfall.

- Hur farligt avfall och annat avfall ska tas omhand.

Det är viktigt att de kritiska punkterna i projektet redovisas som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2018-06-11