På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Detaljplaneprocessen

Planprocessen

Planprocessen kan ske med ett normalt eller enkelt planförfarande.

Då de kommunala besluten om samhällsutvecklingen och hur bebyggelsen ska  utformas berör många av oss, ska därför all planering ske med medborgarinflytande. Alla berörda intressenter ska få möjlighet till insyn och påverkan. Därefter fattar våra politiker sina beslut.

Detaljplaner av mindre omfattning och som inte har något allmänt intresse kan handläggas med ett enkelt förfarande. Enkelt förfarande kan tillämpas om detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande till denna.

Kommunen äger planfrågan och ansvarar för planens genomförande. De kommunala detaljplanerna upprättas på samhällsbyggnadskontoret och ibland anlitas plankonsulter. Privata exploatörer och fastighetsägare får bekosta och anlita egna plankonsulter för detta arbete. Kommunens planhandläggare granskar planer som konsulter författat.

Mer information om planprocessen hittar du genom att klicka på länken till höger.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2017-04-20