På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Översiktsplan 2018

Översiktsplan 2018 finns nu utställd för samråd!

Översiktsplanen anger mark- och vattenanvändning i kommunen och är en strategisk plan som påverkar annan planläggning och var man kan bygga.
I förslag till översiktsplan prövas ny lokalisering av begravningsplats, krematorium, utvecklingsområden för bebyggelse, småindustri, avfallsanläggning, gocart och områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).


Följande handlingar ingår i förslag till översiktsplan:

  • Plankarta för Kiruna kommun, samrådshandling.

  • Del 1. Förutsättningar för sektorövergripande utvecklingsplanering, samrådshandling.

  • Del 2. Mark- och vattenanvändning - beskrivning och rekommendationer för enskilda ärenden, samrådshandling.

  • Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling.

Förslaget finns uppsatt i stadshuset, öppettider vardagar
8:00 - 17:00, i biblioteken i Karesuando, Svappavaara,
Vittangi, Kiruna samt bokbussen, i Eurosuandohuset
i Karesuando och finns även för nedladdning till höger på denna sida.

Upplysningar om planen besvaras av Sara Aspvik Thelin
0980-756 02, e-post: sara.thelin@kiruna.se.

Arbetet med planen bedrivs enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).

Innehållsansvarig: Sara Aspvik Thelin

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2018-03-19