På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

VA-verksamhetsområden

I Kiruna kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på 20 orter, från Riksgränsen i väster till Karesuando i öster. Uppskattningsvis är cirka 98% av befolkningen ansluten till kommunal vatten- och avloppsanläggning.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller, Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår. Under relaterat innehåll till höger på sidan hittar du kartor över verksamhetsområden på varje ort i kommunen.

Många av dessa områden är nyligen framtagna och uppritade med datastöd. Fortsatt arbete pågår för att se över de kvarvarande områdena och uppdatera även dem till digitalt format samt även se över att gränserna är korrekta. För att delge informationen har de kvarvarande orterna en inscannad bild från pappersritning av äldre ursprung. Vi ber er ha överseende med att viss information inte fullt ut framgår i det formatet. Önskas hjälp med att tyda oklarheter kontakta gärna kommunens va-ingenjör. Dessa oklarheter kan vara dels på grund av suddig bild eller på grund av att kartan är av äldre urspung och faktiska gränsen är annorlunda idag

Vad innebär det för en fastighet att ligga inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex. alltid ha behov av vatten och avlopp.

Inom ett verksamhetsområde för VA har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala VA-anläggningen eller enskilda (egna) VA-anläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala VA-anläggningen och nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vattenoch avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller genom fastställande av VA-taxa och "Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggning" (ABVA).

Det är endast inom verksamhetsområde för VA som vattentjänstlagen, VA-taxa och ABVA gäller, om inte annat avtalats.

Under relaterat innehåll till finns kommunens verksamhetsområden för kommunalt VA i samtliga orter som kommunen verkar i. Även Vittangi, Lannavaara väst + öst (vatten enbart), Karesuando och Jukkasjärvi har verksamhetsområden för kommunalt VA. Dessa finns idag endast i pappersformat men arbete pågår med att uppdatera samt digitalisera dem och de kommer läggas ut fortlöpande. Har ni frågor rörande dessa orters VA verksamhetsområdens utbredning så kontakta Tekniska Verken i Kiurna AB:s VA-ingenjör Anette Skoglind

Innehållsansvarig: Charlotta Blind

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2017-12-14