På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tillfälligt boende

Bakgrund

Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är utformade för övernattning. Formellt sett är en tillfällig förläggning, i en lokal som inte är avsedd för övernattning, en tillfällig ändring av verksamheten (PBL 8 kap §1 3p). En tillfällig ändring av verksamheten kan kräva ett beslut eller medgivande från byggnadsnämnden. Kiruna Räddningstjänst är byggnadsnämndens brandsakkunnig och redovisar i detta PM under vilka förutsättningar Kiruna Räddningstjänst kan ge medgivande om tillfällig förläggning.

Ansvar

Den som arrangerar den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten. Medgivande från kommunens byggnadsnämnd eller Kiruna Räddningstjänst innebär inte att arrangörens ansvar blir mindre. Detta fråntar dock inte lokalupplåtarens ansvar att se till att lokalen är lämpligt för sitt ändamål.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02