På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Sitta, njuta, prata, rollator

Folkhälsorådet i Kiruna

Folkhälsorådet rådger kommunledningen i frågor gällande hela kommunens hälsotillstånd

I folkhälsorådet återupprättades 2008 efter initiativ från kommunstyrelsen, rådet är en paraplyorganisation för folkhälsoarbetet i kommunen. I rådet ingår representanter från kommunens förvaltningar, primärvården, folktandvården, polisen och Svenska Kyrkan.
Ordförande är Niklas Sirén, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kiruna Folkhälsoråd sammanträder fyra gånger per år.

Arbetet i rådet kännetecknas av:
Samverkan mellan kommun och landsting
Samarbete med föreningsliv och andra organisationer/myndigheter
Mångas medverkan
Utveckling av ordinarie verksamhet
Ökad kunskap och medvetenhet om folkhälsofrågors betydelse. 

Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt sammansatt råd med uppgift att vara samordnande och rådgivande för folkhälsoarbetet sett utifrån ett samhällsperspektiv. I uppgiften ingår att skapa möjligheter för praktiskt folkhälsoarbete samt följa folkhälsans utveckling i Kiruna kommun.

Kiruna Folkhälsoråds förhållningssätt ska bygga på en gemensam värdegrund för människors lika värde.
Rådet är ett forum för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte för i rådets ingående verksamheter.

Ledamöterna är:

Niklas Sirén, ordförande
Lars Jarlemyr, Svenska Kyrkan
Gunilla Isaksson, Norrbottens landstings Folktandvård
Maarit Palomaa, Norrbottens läns landsting Hälsocentral Kiruna
Anette Koivuniemi, Polismyndigheten
Vakant, kultur-och utbildningsförvaltningen
Birgit Asplund, kultur- och utbildningsförvaltningen
Agneta Niemi, socialförvaltningen
Britt Hammar, kommunkontoret
Heidi Kari, Folkhälsostrateg och sekreterare

Logotyp Folkhälsa i Kiruna

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2016-03-18