På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Motioner och medborgarförslag under beredning

Kommunstyrelsen har 2011-01-31, § 4, antagit rutiner för redovisning av motioner och medborgarförslag.

Kommunkontoret ansvarar för:

- att en uppdaterad förteckning av medborgarförslag och motioner under beredning läggs ut på kommunens hemsida efter varje möte med kommunstyrelsens arbetsutskott

- att det av förteckningen framgår medborgarförslagets ärendemening, förslagsställare, när medborgarförslaget väckts i kommunfullmäktige samt var i processen medborgarförslaget befinner sig

- att förteckning över medborgarförslag och motioner under beredning redovisas för kommunfullmäktige två gånger per år

Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning:

2016
2016-04-26
2016-10-21


2015
2015-04-14
2015-12-04

 2014                                        2013
 2014-02-06                             2013-11-07 
 2014-04-23                             2013-09-11
 2014-12-12                             2013-08-19
                                                  2013-05-22
                                                  2013-04-10
                                                  2013-02-20

 

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2017-11-07