På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Integrationsmedel

Regeringen beslutade 2015-12-17 att avsätta 9.8 miljarder i ett tillfälligt stöd för de kostnader som uppstår i kommunerna med anledning av flyktingsituationen. Kiruna kommun har tilldelats 49 miljoner kronor av detta statsbidrag.

Statsmedlen syftar till att täcka såväl faktiska oundvikliga kostnader som integrationsarbete på bredare front.
Kommunstyrelsen har därför 2016-03-07 beslutat avsätta 5 miljoner kronor av ovanstående medel till integrationsfrämjande projekt i föreningar och frivilligorganisationer i Kiruna kommun.

Integrationsmedel kan lämnas till projekt som syftar till att

  • leda till förbättrad integration och främja utrikes föddas etablering i Kiruna kommuns arbetsliv och i vårt civilsamhälle
  • utveckla integrationsfrämjande verksamhet
  • verka för att utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i vår kommun

Notera: För projekt som inte faller in under kriterierna ovan kan kanske kultur- och utbildningsförvaltningens bidrag för projekt, arrangemang och materialinköp för att främja utvecklings- och försöksverksamhet inom fritids- och kulturområdet i Kiruna kommun vara aktuellt.
Mer information om dessa projektbidrag hittar du här: Projektbidrag fritid- och kulturområdet


Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för beviljande och utbetalning av integrationsmedlen, riklinjer finns under relaterat innehåll på denna sida.

Föreningar och frivilligorganisationer kan söka integrationsmedel  genom att fylla i och lämna/skicka in blanketten under relaterat innehåll.
Komplettera gärna med en mer utförlig, fristående projektbeskrivning om utrymmet på blanketten inte räcker till.  

Observera! Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare för föreningen/frivilligorganisationen.

Sista dag för inlämnande av ansökningar är den 16 november 2016.

Observera att vi endast kan ta emot ansökningar på bidrag upp till
100 000 kronor vid detta sista ansökningstillfälle.

 

Redovisning av integrationsprojekt
För redovisning av projekten finns ifyllbar blankett till höger, under rubriken "relaterat innehåll". Redovisning ska skickas in inom två månader efter avslutat projekt.

Innehållsansvarig: Birgitta Isaksson

Publicerad av: Birgitta Isaksson

Senast ändrad: 2016-11-11