På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lotteritillstånd

Vill ni kunna sälja lotter till allmänheten? T.ex. till arbetskamraterna, utanför Coop eller genom dörrknackning. Då behöver din förening ett lotteritillstånd.

Tänk på att det bara är ideella föreningar som får sälja lotter. Företag får aldrig anordna lotteri!

Detta är tillåtet utan tillstånd:

Icke allmänna lotterier (liten krets, väl sammanhållen, inbördes gemenskap och i förväg bestämt).

Små lotterier får arrangeras av vem som helst
- I samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål
- Högsta insats: 7,10 kr
- Högsta vinst: 710 kr i form av varor och tjänster
- Omedelbar vinstutdelning
- Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen

Ideell förening får anordna mindre lotterier utan tillstånd om dessa punkter efterlevs:
- I samband med tillställning
- I samband med bingospel
- Bedrivs inom området (i byn)
- Högsta insats: 7,10 kr
- Högsta vinstvärde: 7 100 kr (1/6 basbelopp)
- Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen
- Vinstandel anges
- Offentlig dragning före sammankomstens slut

Om lotteriet är större än enligt ovanstående punkter så måste ni ha tillstånd av kommunen.

Vem kan söka tillstånd?

Ideell förening som…

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem ger tillstånd?

Kiruna kommun – Kultur- och utbildningsnämnden genom tillståndshandläggaren på kultur- och utbildningsförvaltningen. (Kontaktuppgifter finns högst upp i höger kolumn.)
Länsstyrelsen – om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner.
Lotteriinspektionen – om lotteriet skall bedrivas i flera län eller via Internet

Två sorters lotteritillstånd

Tillfälligt lotteritillstånd: Söks för enstaka stora lotterier (enligt § 15)

Registrering (enligt § 17): Vanligast! Innebär ett tillstånd som räcker i tre år. Enda begränsningen är att omsättningen på tre år får vara max ca 850 000 kr (20 basbelopp). Föreningen utser en lotteriföreståndare.

Söka tillstånd

Kontakta Sofia Lagerlöf Määttä på kultur- och utbildningsförvaltningen för att få ansökningsblanketter.

Ansökan om tillstånd för lotteri (§ 15)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan (för lotteriet)
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriförestånd
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Ansökan om registrering (§ 17)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Lotteritillstånd kostar

Tillståndsavgift – 300 kr betalas till kommunen när föreningen har fått sitt tillstånd.
Kontrollantarvode – 3 % (max 3000 kr) av lotteriets omsättning betalas till kommunen när lotteriet är slutredovisat.

Vad händer om Ni bryter mot lotterilagen?

 • Varning
 • Återkallelse av tillstånd
 • Förelägganden och förbud, kan förenas med vite
 • Polisanmälan
 • Böter eller fängelse

Innehållsansvarig: Sofia Lagerlöf Määttä

Publicerad av: Mia Fors

Senast ändrad: 2019-01-10