På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tobak

Tobakslag TL (1993:581)

En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram (12 c § TL). Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut (12 § TL).

  • Anmäl försäljning av tobak till kommunen.
  • Sälj inte tobak till någon som är under 18 år eller om du misstänker langning.
  • Fyll i ett egenkontrollprogram – skicka in en kopia till kommunen.

Anmälan och avgift

Den som tänker sälja tobak ska anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas.

För mer information om tobak: www.folkhalsomyndigheten.se

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer  tobak. För närvarande uppgår avgiften till 800 kr/år.

Tillsyn

Kommun och polis har tillsynsansvar över alla försäljningsställen i kommunen som säljer tobak.

Förbud, varning, böter eller fängelse

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i TL får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller tobak för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot reglerna rörande tobak kan dömas till böter eller fängelse.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2017-11-27