Kiruna kommun

Seminarier & konferenser

Stadsomvandlingen lockar många intressenter inom olika områden. Här samlas information om kommande såväl som genomförda seminarier och konferenser som rör stadsomvandling. 

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2016-10-14