Kiruna kommun

Den övre bilden visar ett förslag ritat av Alma arkitekter för Gällivare kommun. Den nedre bilden visar Kirunas nya stadshus, Kristallen, ritat av Henning Larsen Architects.

Från vision till verklighet i Malmfältens byggande, oktober 2013

Bostadsbyggandet i Malmfälten har varit mycket sparsamt under de senaste 30-40 åren, men nya tider väntar, inte minst med tanke på stadsomvandlingarna som pågår i både Kiruna och Gällivare kommun.

Det nya samhällsbyggandet i Malmfälten för med sig möjligheter till samverkan över hela den norra regionen, därför hölls den 21-22 oktober 2013 ett seminarium i Kiruna om byggande i Malmfälten för att diskutera frågor om bl.a. byggande, hållbarhet och tillväxt.
Målgruppen för seminariet var politiker i Malmfälten, konsulter och byggentreprenörer i Malmfälten och vid Norrbottenskusten, samt utbildare och utvecklare inom byggbranschen.

Bland föredragshållarna fanns Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg, Mikael Stenqvist från White Arkitekter och Mats Nilsson från Tekniska Verken i Kiruna.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2017-02-27