Kiruna kommun

Kristallen bygga stadshus lyftkran

Kiruna - att bygga den attraktiva och hållbara staden

Nationell konferens i Kiruna den 12 maj 2017

Kiruna stadskärna måste avvecklas på grund av gruvdriften och en helt ny stad ska byggas. Ambitionen är att bygga en stad där dagens honnörsord om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet omsätts i praktiskt stadsbyggande. Vår tro och förvissning är att den utveckling av planeringsprocessen som vi har gjort i Kiruna är av generellt intresse och att Kiruna ännu en gång kan stå som förebild för svenskt stadsbyggande.

Frågor om hållbar utveckling, stadsattraktivitet och värdeskapande processer står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Denna konferens vänder sig till professionellt verksamma inom stadsbyggande och syftar till att handfast belysa kunskap, insikter och praktiska exempel som bidrar till ett byggande av stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva.

Klicka här för att anmäla dig till konferensen

Klicka här för att läsa programmet samt praktiskt information

En tid innan konferensen kommer vi även att publicera konferensdeltagarna här på sidan

Välkomna!

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2017-03-23