Kiruna kommun

Ingång till Gruvstadsparken

Gruvstadspark

Gruvstadsparken anläggs i gränsområdet mellan bostadsområden och gruvindustriområde så att ingen Kirunabo ska behöva ha gruvan som granne.

När husen måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Det första som påverkas är nämligen inte själva huskonstruktionerna utan elledningar och vattenledningar. Gruvstadsparken kan därför fungera som en trivsam buffertzon som gör att människor slipper bo närmast gruvindustriområdet.

Områden som ligger närmast gruvan och som på grund av deformationer behöver avvecklas, omvandlas till Gruvstadspark. Gruvstadsparken är unik eftersom den kommer att förflyttas i etapper så länge gruvbrytningen pågår. Parken rör sig alltså mot staden i takt med deformationerna - men ligger alltid steget före.

Hela området omfattar bland annat cirka 3000 bostäder samt totalt cirka 450 000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler. Cirka 6000 människor påverkas och måste successivt flytta. Kiruna kommun och gruvföretaget LKAB har avtalat om hur delar av staden kan avvecklas och hur de nya områdena ska utvecklas.

Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB. 

Gruvstadspark 2

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-01-03