Kiruna kommun

Centralgården

Kommunala fastigheter i Gruvstadspark 2

Vid årskiftet 2014/2015 tog LKAB enligt GP2- avtalet över ägandet av Gamla biblioteket, Biblioteksgatan åtta och tio, Gamla brandstationen, Centralgården, badhuset, Folkets hus, brandstationen, Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolan.

Trots ägarbytet fortsätter verksamheterna i lokalerna som tidigare. Efter ändringen i ägarförhållandet blev dock Kiruna kommun förstahandshyresgäst för de lokaler som finns i fastigheterna. Kirunabostäder fortsätter att förvalta lägenheterna och har skrivit kontrakt med hyresgäster. Därmed kommer kommunen att hyra ut lokalerna så länge den har hyresavtal med LKAB eller tills området blir gruvindustriområde.

De boende som först berördes var de närmast deformationszonen på Biblioteksgatan åtta och tio. Exakt när bostäderna berörs av deformationerna är i dagsläget inte känt.

 

Innehållsansvarig: Stig Thorneus

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-03-15