Kiruna kommun

Gruvstadsparken i Kiruna

Gruvstadspark 1

Under 2015 avvecklade gruvföretaget LKAB gård 2 och 4 på området Ullspiran.

Gruvstadspark 1 anläggs i området nedanför Hjalmar Lundbohmsvägen mellan Kiruna Stadshus och Konsum Trädgårdsgatan.

I Bolagsområdet finns Kirunas äldsta bebyggelse. I området finns bland annat lägenheter,  hotell, ett flertal Bläckhorn, Ingenjörsvillan, Länsmansbostaden, Kirunas äldsta bostadshus B5, Kiruna Stadshus och del av E10:an.

I februari 2011 slöts två avtal mellan Kiruna kommun och LKAB. Ett av avtalen är ett civilrättsligt avtal som reglerar kostnader och det andra är ett genomförandeavtal som hanterar hur man ska gå till väga när man omvandlar området från nuvarande verksamhet till parkområde och slutligen till industriområde. Dessutom beslutade Kiruna kommuns fullmäktigemöte om en detaljplan för Gruvstadspark 1.

Skolklasser målade sin framtida stad

 

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-08-18