Kiruna kommun

Kiruna kyrka

Avtal mellan kommunen och LKAB

Kiruna kommun och LKAB har slutit avtal för det första området som ligger närmast gruvan.

Avtalen innebär bland annat att LKAB betalar 85 miljoner kronor för marken samt infrastruktur som försvinner i den första Gruvstadsparken. Dessutom anges att LKAB betalar för ett nytt stadshus.

Avtalen innebär också att man har bestämt vilka kulturbyggnader som ska flyttas till det nya Kiruna. 19 kulturbyggnader finns med i avtalet, bland annat Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna kyrka och gamla arbetarbostäder som kallas Bläckhorn. Antalet byggnader har senare utökats till totalt 21 st. 
Byggnader som flyttas

 

Innehållsansvarig: Ann-Catrin Fredriksson

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-01-27