Kiruna kommun

Foto: Josefine Ejemalm, LKAB

Foto: Josefine Ejemalm, LKAB

Gestaltning i Gruvstadsparken

Under 2015 avvecklade gruvföretaget LKAB gård 2 och 4 på området Ullspiran.

Kiruna kommun och LKAB har kommit överens om att anlägga en gruvstadspark med syfte att skapa ett mervärde för boende och besökare. Områden som på grund av gruvbrytningen behöver avvecklas, omvandlas till gruvstadspark och kan under en tid vara tillgängliga för allmänheten.

Under våren 2015, när gård 2 och 4 på Ullspiran avvecklades, har omkring 96 procent av rivningsmassorna återvunnits. Det handlar om gabioner, stålburar i olika storlekar, som fyllts med betong, sten och tegel från huskropparna och får markera platsen där husen tidigare stod. På så sätt bevaras minnet av husen. Senare, när området hamnar innanför stängslet, tar naturen hand om rivningsmaterialet.

Idén med gabioner fick man i samband med att Kiruna kommun och Statens konstråd år 2011 utlyst en tävling för utformning av parken. Ett 70-tal konstnärer och arkitekter visade intresse och av dessa valdes ett team ut som lämnade förslag på utformning av parken.

Gestaltning i Gruvstadsparken var en del av regeringsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" - som drevs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum år 2010-2013.

Ullspiran ägs och förvaltas av gruvföretaget LKAB.

Ullspiran
Under 2015 avvecklades gård 2 och 4 på Ullspiran.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-11-28