Kiruna kommun

Gruvstadsparken juli månad

Iggesundsparken

Den första etappen av Gruvstadspark 1 invigdes i februari 2011.

Lekparken och isbanan vintertid är exempel på förslag från Kirunabor som förverkligats i parken. I anslutning finns bänkar, grillplats och vedförråd. De två konstverken på skivor av grafisk betong föreställer "Familjen Söderberg" från 1899 med det först födda barnet i Kiruna samt "På Bolagshotellets trappa" från 1902 med Hjalmar Lundbohm i centrum.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-02-23