Kiruna kommun

Bostadsområdet Ön ca 1920. Foto: Borg & Mesch

Foto: Borg Mesch

Historia & framtid

Gruvbrytningen har påverkat Kiruna sedan malmen började brytas i början av 1900.

På 1970-talet tömdes området Ön på invånare och bebyggelse på grund av deformationer från gruvan. Från 1950-talet har sjön Luossajärvi minskats flera gånger av samma orsak.  

Sedan 2004, när LKAB meddelade att nuvarande stadskärna skulle påverkas av gruvbrytningen, har flera stora projekt slutförts. Vattenfall har slutfört sitt arbete med att dra om elförsörjningen runt hela Kiruna. Detta projekt är, enligt Vattenfall, ett av de största nätinvesteringsprojekt som genomförts i Sverige. Kommunens bolag Tekniska Verken i Kiruna AB har byggt en ny spillvattenledning då den gamla låg i kommande deformationsområde. 

Det största projektet hittills är Trafikverkets byggnation av 18 km järnväg förbi Kiruna som slutfördes 2012. Idag passerar järnvägen bakom gruvberget Kiirunavaara i stället för genom Kiruna. De närmaste 20-25 åren påverkar gruvbrytningen den nuvarande stadskärnan med drygt 2500 lägenheter samt cirka 200 000 kvadratmeter lokaler för bland annat handel,  kontor, skolverksamhet och sjukvård.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-05-11