Kiruna kommun

Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet gav de tävlande teamen riktlinjer för arbetet med tävlingsbidragen.

I tävlingsprogrammet finns Kiruna kommuns målbild för det nya stadshuset (fastställd i kommunfullmäktige den 22 februari 2010) och information om ett antal viktiga funktioner som ska finnas i det nya stadshuset.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-11