Kiruna kommun

Kiruna stadshus

Byggnadsminnes-förklaringen hävd

Kammarrätten fastslår att eftersom det nuvarande stadshuset måste rivas till förmån för gruvdrift framstår byggnadsminnesförklaringen som ändamålslös.

För fyra år sedan ansökte Kiruna kommun och LKAB om upphävande av byggnadsminnesförklaringen för Kiruna stadshus hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. Detta eftersom de två parterna kommit överens om att stadshuset inte är lämpligt att flytta.

Länsstyrelsen beslutade dock att byggnadsminnet skulle bestå. Kiruna kommun ålades att ta till vara de byggnadsdelar som Länsstyrelsen pekat ut och flytta dem till det nya stadshuset. Kommunen överklagade beslutet till Kammarrätten, som i en dom i september 2014 hävde byggnadsminnesförklaringen. Kammarrätten slår fast att eftersom byggnaden måste rivas till förmån för gruvdrift framstår byggnadsminnesförklaringen som ändamålslös. Domen innebär att Kiruna kommun nu kan bestämma vilka delar från stadshuset som ska tas till vara, och hur dessa delar ska användas i nya byggnader.

Riksantikvarieämbetet överklagade Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen men valde senare att dra tillbaka sitt överklagande. Ärendet är nu avgjort och har vunnit laga kraft.

 

Innehållsansvarig: Ann-Catrin Fredriksson

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-06