Kiruna kommun

Vattenfalls transformatorstation

Eldistribution

Vattenfalls projekt i Kiruna är ett av de största nätinvesteringsprojekt som genomförts i Sverige.

Ett nytt elförsörjningssystem byggdes på mycket kort tid då den gamla transformatorstationen låg i deformationsområdet, nära gruvberget Kiirunavaara. Vattenfall genomförde ett massivt projekt som inneburit två nya transformatorstationer, en i Råtsidalen och en vid Luossavaara, sex mil nya ledningar plus en uppgradering av hela systemet.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-01-27