Kiruna kommun

Kiruna 4-ever

Gondolbana

År 2010 genomförde Kiruna kommun en studie om för- och nackdelar med gondolbanor som ett nytt kollektivtrafiksystem. I studien granskades olika typer av gondoler samt andra städers erfarenheter av gondolbanor.

Det finns frågetecken kring hur en gondolbana påverkar stadsbilden, om bullernivåer och om hur resenären upplever resan. En överordnad fråga är dock vilka kostnader som en gondolbana medför i investering och drift.

Gondolbanan är ett billigt transportsystem över naturliga hinder som vatten eller raviner. Denna lösning kan även fungera som en länk mellan två knutpunkter i en bristande infrastruktur.

Gondolbanor beskrivs även som ett alternativ i det vinnande bidraget Kiruna 4-ever i arkitekttävlingen för ny stadskärna.  

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-08