Kiruna kommun

B5 på Bromsgatan

Arbetarbostaden B5

B5 är den äldsta bostaden inom bolagsområdet som fortfarande fungerar som bostadshus.

LKAB:s femte byggnad i ordningen, B5, stod klar under sommaren 1899. Byggnaden är timrad i 1½ våning och är panelklädd med släta vindskivor och knutbrädor samt en väl tillpassad stensockel. Mot gatan finns en förstukvist med lite snickarglädje. Huset är grönmålat vilket var en av de tre basfärgerna för Bolagsområdet. Till B5 hör en uthuslänga som uppfördes 1900.

B5 var ett sjurumshus med tre olika ingångar, en central mot gatan och två mot gården. Det fanns tre större rum på bottenplan och två mindre kök, samt två rum på vinden. Omväxlande genom åren ska B5 ha fungerat som förmansbostad respektive arbetarbostad. Från början var det mycket trängsel med 4-6 ungkarlar tillsammans i de större rummen och nästan lika många i de mindre. Mannarna låg två och två i var säng hopsnickrat av brädor.

Byggnaden är placerad bakom Hjalmar Lundbohmsgården med långsidan mot Bromsgatan. Längs Bromsgatan fanns blandad bebyggelse, både till utförande och användning, och vissa av byggnaderna längs gatan var i det närmaste "testbyggnader". Grannhuset B8 (förmansklubben och gamla laboratoriet) uppfördes som förslag som typhus för arbetarfamiljer, men detta kom istället att bli Bläckhornet. I närheten ligger tre Bläckhorn i tegel, materialet var populärt för tiden, som visar hur man testade olika material på den norra breddgraden men detta slog inte väl ut.

Byggnader som flyttas

 

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-27