Kiruna kommun

Bläckhorn i Bolagsområdet

Bläckhornsmiljö

Bläckhornen har blivit något av en symbolbyggnad för Kirunas kulturmiljö.

Upp till tolv byggnader av typen Bläckhorn finns med i avtalet för flytt, i ett senare beslut lades det till två vilket innebär att upp till 14 Bläckhorn kommer att flyttas.

Bläckhornen i avtalet ligger i kvarteren Fjällsippan, vilket under uppbyggnadstiden kallades för "Sibirien", ett nytt markområde LKAB tagit i anspråk 1906. Här uppfördes 18 Bläckhorn i ett rutnätsmönster mellan 1907-1909. Totalt har det funnits runt 45 bläckhorn men idag har några rivits. När E10 byggdes flyttades även några Bläckhorn.

Bläckhornsmiljön berörs inte ännu men även om inte byggnaderna måste flyttas inom snar framtid måste en framtida placering planeras.

Bläckhornet var ett typhus som uppfördes i olika varianter och i många exemplar som bostad för gruvbolagets arbetare. Arkitekt är Gustav Wickman som ritat det mesta av bolagets bebyggelse. Wickman utvecklade Bläckhornen från den Svedbergska hustypen.

Bläckhornen, som en del av Bolagsområdet, symboliserar ett medvetet tänk kring samhällsplanering och omsorg om de anställdas hälsa och välbefinnande med ljus, luft, renhet och social stabilitet som viktiga värden. Området är en symbol för den anda och de höga ambitioner som rådde vid planering och byggande av det tidiga Kiruna.

Byggnaderna är i två våningar med brant takfall och flera entréer. Bläckhornen hade fyra rum för familjer på bottenplan och två ungkarlsrum på övre plan. Detta var en medveten tanke. Genom att inte samla alla ungkarlar på samma ställe blev området lugnare och ungkarlarna kunde få den hjälp de behövde i en tid då män varken tvättade, lagade kläder eller lagade mat. Detta var kvinnornas uppgift, vilka var hemma och tog hand om hushåll och barn. Genom att kvinnorna hjälpte även ungkarlarna kunde de på så vis tjäna extra slantar.

Bläckhornen ligger i en kvarterstruktur med glest mellan byggnaderna och stora öppna ytor. Detta kommer av sekelskiftets tankar om frisk luft för att råda bot på sjukdomar  som uppkom av trångboddhet och smutsiga bostäder. På de stora tomterna kunde de anställda även odla potatis för att få extra mat.

Bläckhornen byggdes i en medveten estetisk tanke om färgkoordination men röda bläckhorn med grönt tak, gröna bläckhorn med rött tak och gula bläckhorn med svarta tak. Med detta ville man få in färg i ett landskap som under stora delen av året saknade färger i grönska. Ursprungligen hade bläckhornen även detaljer såsom listverk och fönster med mer spröjs vilket efter renoveringar är borta.

Bläckhornen har sitt största värde som miljö och de har ett starkt sammanhang då de uppfördes och planerades tillsammans.

Namnet Bläckhorn kommer av att byggnaden till formen liknade de behållare för förvaring av bläck för skrivarbete med fjäderpenna eller stålpenna som man använde vid sekelskiftet. Behållarna var ursprungligen tillverkade av horn, ett så kallat bläckhorn. Det är ett av många exempel i Kiruna där byggnader fått vitsiga namn.

Byggnader som flyttas

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-27