Kiruna kommun

Hjalmar Lundbohmsgården

Hjalmar Lundbohmsgården

Hjalmar Lundbohmsgården är en av de kulturbyggnader som behöver flyttas på grund av gruvbrytningen.

Sedan slutet på januari ägs gården av gruvföretaget LKAB. Därmed kommer gårdens framtida placering att bli i Luossavaaraområdet.

Hjalmar Lundbohmsgården ägdes tidigare av Kiruna kommun och arrenderades ut till Hjalmar Lundbohmgårdens ekonomiska förening som i sin tur hyrde ut gården till föreningen Kirunas Rötter. I slutet av januari övertogs äganderätten av LKAB som kommer att besluta om när flytten av gården startar.

Hjalmar Lundbohmsgården är Kirunas andra byggnad och kallades från början B2:an. Den byggdes i fyra etapper under åren 1895-1909 och var Hjalmar Lundbohms bostad i Kiruna fram till att han lämnade staden 1920.

I anslutning till Hjalmar Lundbohmsgården finns även B1:an som räknas som Kirunas första byggnad. Den uppfördes vid sjöstranden i början av 1890-talet och kallades allmänt för Hotell Luossajärvi. Byggnaden tros ha flyttats till sin nuvarande plats omkring 1920.

I det civilrättsliga avtalet mellan Kiruna kommun och LKAB pekas Hjalmar Lundbohmsgården ut som en av de byggnader som ska flyttas i och med att den kommer att påverkas av gruvbrytningen och inte kan stå kvar på sin plats särskilt många år till.

Hjalmar Lundbohmsgården har noggrant dokumenterats inför flytten för att säkerställa att gården byggs upp likadant på sin framtida plats.

Innehållsansvarig: Lisbeth Pekkari

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-27