Kiruna kommun

Ingenjörsvillan

Ingenjörsvillan

Ingenjörsvillan B39 representerar gruvsamhällets uppbyggnadsskede och byggnadens utformning och läge vittnar om den sociala skiktning som då fanns inom samhället.

På planskissen för den tänkta bebyggelsen på Bolagsområdet fanns tre ingenjörsbostäder pittoreskt arrangerade i sluttningen ovanför Bolagshotellet, men bara två uppfördes. Den första, B39, uppfördes för bolagets byggnadsingenjör Bengt Lundgren 1900 och upptas av avtalet för flytt. B40 byggdes året efter men är riven. Husen var i stort sett likadana och tidigare omgivna av skötta trädgårdar.

Lundgren själv fick vara med och påverka utformningen och tillkomsten av sin bostad och ritningarna uppgjordes av arkitekt Gustav Wickman. B39 uppfördes i liggtimmerkonstruktion på en välhuggen granitsockel. Panelen är klädd med liggande fasspontpanel med jugendformat listverk. Liksom Bolagshotellet försågs byggnaden med en frisliknande fjällpanel närmast takfoten. Det branta taket är klätt med plåt och takfötterna är lätt svängda. Dagens färgsättning överensstämmer i stora drag med det ursprungliga. Fasaden målades i en ockragul kulör, spånen grå, listverket och taket troligen vitt respektive grafitgrått.

Ingenjörsbostaden var rymlig med sina åtta rum och kök och en boendeyta på runt 400 kvadratmeter. Men hushållet var stort med totalt elva personer: Bengt och Eva Lundgren, fem barn, en kokerska, en hushållsfröken, en jungfru och en guvernant. Familjen hade även stora representationsplikter och när Hjalmar Lundbohm var borta från Kiruna var B39 samlingspunkt för bolagets honoratiores.

Genom åren har byggnadens arkitektur förenklats, t.ex. har ursprungliga krysspostfönster med spröjs i de övre lufterna byts ut till fönster utan spröjs och snirkliga trädetaljer har försvunnit.

Byggnader som flyttas

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-27