Kiruna kommun

Kiruna kyrka och prins Eugen

Kiruna kyrka

Kiruna kyrka tronar över staden och är en del av Kirunas stadssiluett.

Som en första etapp uppfördes klockstapeln redan 1906 medan kyrkan uppfördes mellan 1909-1912. Klockstapeln uppfördes på den högst belägna platsen på Bolagsområdet, 47 meter över Luossajärvis vattenyta, medan det sägs att platsen för kyrkan höjdes med nio meter för att synas bättre.

Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. För klockstapeln fick jämtländska 1700-tals klocktorn och samiska timmerkåtor stå som förebilder. För kyrkklockorna samarbetade flera olika konstnärer.

Precis som klockstapeln är kyrkobyggnaden uppförd i en stolpkonstruktion helt klädd med furuspån. För att få de långa kraftiga stockarna som behövdes hämtades timmer från Ryssland.

Kyrkans arkitektur har inspiration av norska stavkyrkor och en tanke var att kyrkan till formen skulle efterlikna en kåta. Med sina faluröda spånklädda fasader, mörk tjärad interiör, material och inspiration har den en nationalromantisk prägel och är ett tydligt utryck för sin tid. 

Kyrkoparken är en del av miljön kring kyrkan, och med sina krokiga fjällbjörkar bildar park och kyrka en nationalromantisk helhetsmiljö där kyrkan reser sig bland björkarna. Detta är ett exempel på hur man velat förankra arkitekturen till platsen.

Kyrkan är väldigt stor men frågan är inte bara hur man flyttar kyrkan rent tekniskt utan hur man flytta mjuka värden som minnen, sorg och glädje.

Prins Eugen under arbetet med altartavlan
Altartavlan gjordes av målarprinsen Eugen, som ingick i Hjalmar Lundbohms bekantskapskrets av konstnärer och arkitekter.

Byggnader som flyttas

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-27