Kiruna kommun

Länsmansbostaden

Länsmansbostaden

Det avskilda läget i närheten av Bolagsområdet, SJ-området och centrum markerar länsmannens ställning som statens tjänsteman i gruvsamhället.

Länsmansbostaden ligger avskilt från övrig bebyggelse med en omgivande trädgård i sluttningen väster om Stadshuset. Den uppfördes som bostad åt samhällets första riktiga polisman, Carl August Olsson, med familj.

Olsson fick titeln extra länsman och till lönen ingick fri bostad men när Olsson anlände i januari 1900 fick han under några år bo på olika ställen. Länsman kom att tillsammans med läkare och överlärare tillhöra samhällets översta skikt och umgicks med bolagets högre tjänstemän och skulle därför bo ståndsmässigt varför en egen bostad uppfördes.

Länsmansbostaden började byggas 1906 efter ritningar av Gustaf Wickman. Huset är i 1 ½ plan och av trä med tydlig bottenvåning och en övre våning under brant mansardtak med "risaliter" och kupor. Taket har en svängd nedre del och en litet språng i takvecket. Tidigare var huset målat i mörk färg, troligen röd, och hade spröjsade fönster. Idag är det gult och har fönster med mittpost och horisontell ruta överst på bottenvåningen. Byggnaden påminner exteriört om Bläckhornen men är något längre och har takkupor med annorlunda utseende.

Länsmansbostaden kan ses som en solitär som själv kan bära upp en ny miljö efter flytt.

Byggnader som flyttas

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-27