Kiruna kommun

Byggnader av arkitekten Ralph Erskine i centrala Kiruna

Kulturmiljöanalys Kiruna

Eftersom kulturmiljön påverkas är arbete med bevarandefrågor viktiga. Därför har kulturmiljöns värden analyserats.

Arbetet har gjorts i två etapper, den första var klar 2008 och den andra hösten 2014.

Kulturmiljöanalysens övergripande mål var att ta fram underlag och redskap för att säkerställa att Kirunas kulturarv blir en resurs i det framtida Kiruna. Analysen kan användas för arbete med placering av byggnader som ska flyttas. En slutsats i analysen är även att fler byggnader har så stora värden att de borde flyttas.

Så har analysen genomförts:
Kirunas kulturarv har värderats och beskrivits med hjälp av en så kallad DIVE-analys, som baseras på fyra grundläggande frågor:

Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung och utveckling?

Varför har vissa karaktärsdrag haft speciell samhällsmässig betydelse i förhållande till ortens utveckling?

Vilka historiska karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränserna för vad de tål?

Hur kan utpekade historiska karaktärsdrag och resurser i området förvaltas och utvecklas?

Tidningen Nya Kiruna, maj 2014 (PDF)

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20