Kiruna kommun

Invigning av ny järnväg i Kiruna

Ny järnvägssträckning

Det hittills största projektet är en ny järnväg förbi Kiruna.

Den 31 augusti 2012 invigde Trafikverket och LKAB den nya järnvägssträckningen som går bakom gruvberget Kiirunavaara. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde järnvägen. 

Anledningen till att en ny järnväg byggts är att den befintliga järnvägen ligger i området som drabbas av deformationer från LKAB:s gruvbrytning. I dag passerar 18 kilometer ny järnväg Kiruna på södra sidan av Kiirunavaara i stället för genom själva staden.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-06-30