Kiruna kommun

Foto: Kjell Törmä

Projekt Nya Giron

Projekt nya Giron avslutades i december 2011 och var ett EU-finansierat forskningsprogram vid Luleå tekniska universitet med inriktning på stadsomvandlingen.

Nya Giron projektet pågick åren 2009-2011 och genomfördes som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå Tekniska Universitet. 

I projektet arbetade 25 forskare tillsammans med Kiruna kommuns tjänstemän och invånare i staden för att bidra med viktiga kunskaper i stadsomvandlingen. Nya Giron har fokuserat på infrastruktur och bebyggelse med visionen att skapa attraktiva livsmiljöer för Kirunaborna. Projektet avsåg att ta tillvara Hjalmar Lundbohms idéer om en mönsterstad.

Den 30 november och 1 december, 2011 arrangerades konferensen "Innovativ samhällsomvandling" i Kiruna. Syftet med konferensen var att förmedla de senaste rönen inom området innovativ samhällsomvandling. Konferensen utgjorde samtidigt slutrapportering av Nya Giron.

Läs mer om forskningsprogrammet Nya Giron under Luleå tekniska universitets hemsida (till höger, under Relaterat innehåll).

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-11