Kiruna kommun

Stadsomvandlingens start

År 2004 kom ett brev till Kiruna kommun från LKAB. Det handlade om gruvans utbredning in under staden. Det blev startskottet för stadsomvandlingen

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvbolaget LKAB en prognos för hur gruvan skulle påverka staden i framtiden. Gruvbrytningen är basen i Kirunas industri och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-02-09