Kiruna kommun

Passivhuset i Kiruna

Sveriges nordligaste passivhus

I ett kallt vinterklimat är fördelarna många med välisolerade hus och en energieffektiv uppvärmning. Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna ger utmärka möjligheter att bygga en ny klimatsmart stad.

I Kiruna finns Sveriges nordligaste passivhus med modern energi- och byggteknik. Huset har byggts av NCC i samarbete med Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna kommun. Passivhuset, som har två lägenheter, ägs av Kiruna kommun. Uthyrning förvaltas av Kirunabostäder AB.

I ett kallt vinterklimat är fördelarna många med välisolerade hus och en energieffektiv uppvärmning. Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna ger utmärkta möjligheter att bygga en ny klimatsmart stad.

Med kalla vintrar där det inte är ovanligt att temperaturen går under -30°C är vinsterna stora med energieffektiva hus. Som en del i stadsomvandlingen har det nya passivhuset byggts i Tuolluvaara, nära ett kommande nytt centrum.

Med extraisolerade väggar, golv och fönster klarar sig ett passivhus på minimal värmetillförsel. Passivhus är så välisolerade att de till stor del värms upp av kroppsvärme, elektriska hushållsapparater och belysning. Eftersom energibehovet blir så mycket mindre reduceras också koldioxidutsläppen som kan kopplas till driften av ett hus vilket är bra för miljön.

I samarbete med Luleå tekniska universitet och projektet Attract har hela huset utrustats med mätinstrument så att husets prestanda kan analyseras och de tekniska lösningarna utvärderas. Nya metoder kommer också prövas för att göra det möjligt att bygga under hela året, även vintertid. Till exempel så har marken tinats tjälfri med fjärrvärme.

FAKTA
Klimat: Kiruna har ett subarktiskt inlandsklimat med mycket snö och kyla under ena halvan av året och stora skillnader i temperatur mellan sommar och vinter. Medeltemperaturen i januari är -14.5°C och i juli 12°C. Att bygga hus med en låg energiförbrukning innebär en högre initial produktionskostnad på grund av extraisolerade material och system för energiåtervinning. Men eftersom driftkostnaden är så mycket lägre än för ett genomsnittligt hus blir boendet inte dyrare i längden.

• Huset producerar egen energi med solceller som gör det delvis självförsörjande av hushållsel.
• Huset har byggts av lokalt producerade förtillverkade komponenter och byggelement som monteras på plats.
• Huset kommer vara anpassat till det arktiska klimatet och dess speciella solförhållanden med ljusa somrar och mörka vintrar. Energisnål utomhusbelysning lyser upp under den period vi har polarnatt.
• Energi återvinns från frånluften i ventilationen men även från till exempel duschar.
• Möjlighet ska finnas att ladda elfordon och egenproducerad el kan användas under sommaren för att ladda trädgårdsredskap som gräsklippare.

Innehållsansvarig: Christer Vinsa

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-01-14