Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Vanliga frågor-Historia & framtid

På denna sida publicerar vi vanliga frågor om genomförda och framtida projekt.

Vem har bestämt var den nya stadskärnan ska placeras?
Kirunas folkvalda politiker tog beslut om den nya stadskärnans placering på kommunfullmäktiges möte den 19 september 2011.

Varför valdes just det här området för den framtida stadskärnan?
Till att börja med fanns två alternativ för ny stadskärna, ett i nordväst och ett i öster. 2009 presenterade LKAB en utredning av markförhållandena i nordväst, som visade att området är underminerat av tidigare gruvbrytning. I andra delar av området finns malmförekomster. Dessutom vill ett gruvbolag återuppta brytning av koppar i anslutning till den tidigare Viscariagruvan. Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre finns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma en hel stadskärna.

Vilket blev resultatet i stadsbyggnadstävlingen som avgjordes i mars 2013?
Vinnaren i tävlingen blev bidraget Kiruna 4-ever, ritat av White Arkitekter AB och Ghilardi + Hellsten Arkitekter.
Läs mer om stadsbyggnadstävlingen här.

Vilket blev resultatet i arkitekttävlingen för ett nytt stadshus som avgjordes i september 2013?
Vinnaren blev tävlingsbidraget Kristallen, ritat av Henning Larsen Architects A/S i samarbete med WSP Sverige AB, Temagruppen Sverige AB, UiWE.
Läs mer om arkitekttävlingen här.

När avvecklas Kirunas nuvarande stadskärna?
Utveckling går före avveckling. Innan nuvarande centrum avvecklas måste det finnas ett nytt att flytta till. Målsättningen är att de första byggnaderna kring stadstorget och handelsgatan ska stå klara 2019. Enligt flytt-tidplanen kan avveckling av nuvarande centrum ske 2019. Mer information om tidplanerna finns på LKAB:s hemsida.

Betyder det här att det kommer att finnas två stadskärnor samtidigt under en period?
Kiruna är för litet för att ha två stadskärnor samtidigt. Innan nuvarande stadskärna avvecklas måste det finnas ett nytt att flytta till.

När är stadsomvandlingen färdig?
I det vinnande förslaget, Kiruna 4-ever, sätts horisonten för stadsomvandlingen till år 2100. Exakt hur länge stadsomvandlingen kommer att pågår är svårt att svara på i nuläget. Dock kommer utbyggnaden av den nya stadskärnan att pågå under de kommande 10-15 åren.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-03-14