Kiruna kommun

Foto: Kjell Törmä

Foto: Kjell Törmä

Infrastruktur

Flera stora infrastrukturprojekt har redan slutförts. För närvarande arbetar Trafikverket med planering av väg E10 som kommer att påverkas av de deformationer som uppkommer till följd av gruvbrytningen.

För fyra år sedan påbörjade Trafikverket arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. I november 2016 blev finansieringen klar och bygget kan komma igång under 2017.

På grund av gruvans påverkan på centrala Kiruna har flera stora infrastukturprojekt redan genomförts. År 2008 slutförde Vattenfall byggnation av ett nytt elförsörjningssystem och 2009 hade Kiruna kommuns bolag Tekniska Verken i Kiruna AB byggt en ny spillvattenledning. År 2012 togs Trafikverkets nya järnväg bakom gruvberget Kiirunavaara i drift. Hösten 2015 invigde Trafikverket den nya sträckningen av väg 870.

Eldistribution

Spillvattenledning

Ny järnvägssträckning

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-01-17