Kiruna kommun

Sommarens arbete med infrastruktur i nya stadskärnan. Osynligt men nödvändligt. Kiruna Information nr 4 2016

Sommarens arbete med infrastruktur i nya stadskärnan. Kirunas nya stadskärna växer fram och just nu pågår ett mycket intensivt arbete med att anlägga infrastruktur och bygget av Kristallen.

Osynligt men nödvändigt

Kirunas nya stadskärna fortsätter att ta form. Det händer och kommer att hända mycket i nya Kiruna och en stor del av arbetet som sker just nu är sådant som inte syns ovan marken.

Det mesta handlar om infrastruktur nedgrävd i marken – allt sådant som ska möjliggöra kommande byggnationer av allt från gator och parker till bostäder, butiker, hotell och handelsområden. Huvudledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme har under sommaren dragits fram till den nya stadskärnan och stadshustorget. Samtidigt har den första transformatorstationen som ska förse nya Kiruna med elektricitet satts i drift och den står placerad i den framtida stadsparken.

Arbetet med infrastruktur i nya stadskärnan samt sanering av marken pågår enligt plan och fortsätter under hösten. Samtidigt startar under året projekteringen av infrastrukturen för områden strax utanför nya stadskärnan där det handlar om framtida skola, badhus och handelsområde. I skjutbaneområdet arbetar man underhösten med att anlägga nya huvudledningar till nya stadskärnan samt asfaltering av  vägen som fått namnet Flyttleden och som kommer att leda från området ned mot nya Kiruna.

Sommarens arbete med infrastruktur i nya stadskärnan. Osynligt men nödvändligt. Kiruna Information nr 4 2016      

 Sommarens arbete med infrastruktur i nya stadskärnan. Osynligt men nödvändligt. Kiruna Information nr 4 2016
Ny infrastruktur dras fram till den nya stadskärnan. Här ses bland annat fjärrvärmeledningen som förser stadshuset med värme.

Kirunas nya stadshus börjar ta form och har redan blivit ett tydligt landmärke när man kommer till Kiruna. Stadshuset kommer att värmas med lokalproducerad energi i form av fjärrvärme. Arbetet med anläggning av ett öppet dagvattensystem pågår och väntas färdigställas hösten 2017. Det kommer att innebära att Kiruna får en mer levande gatumiljö med rinnande vatten i stadskärnan. Med anledning av arbetet i området kommer Malmvägen samt tillhörande gång- och cykelbana att stängas av i omgångar. Vi hoppas att både Kirunabor och turister har överseende med de eventuella besvär som detta kan medföra. Även arbeten med mark och infrastruktur påbörjas för Länsmansbostaden, där flytten är planerad till 2017.

Läs hela artikeln publicerad i Kiruna Information nr 4, 2016.

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-09-28