Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Vanliga frågor-Infrastruktur

På denna sida publiceras frågor om infrastruktur.

Hur går arbetet med E10?
Dagens sträckning av E10 i Kiruna C kommer att påverkas av de deformationer som uppkommer till följd av gruvbrytningen. Trafikverket planerar för ny sträckning för vägen.  I november 2016 blev finansieringen klar och bygget kan komma igång under 2017.

Var placeras den framtida järnvägsstationen?
Trafikverket har huvudansvaret för denna fråga, men Kiruna kommun arbetar för att järnvägsstationen placeras i anslutning till den framtida stadskärnan. Den 31 augusti 2013 stängdes den gamla järnvägsstationen. En tillfällig station är i bruk vid området, som i folkmun kallas Kumla, cirka 1,5 kilometer från nuvarande stadskärna.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-01-17